top of page

מכלולי הזזה

מכלולי ההזזה לכיס הינן פיתרון מושלם לנצל עד למקסימום את ”הנדל”ן הדירתי היקר” ומחליפות את דלתות הכנף המסורתיות אשר גוזלות שטח מיותר בחללים בהם יש חשיבות לכל סנטימטר. כמו חדרי ארונות, חדרי שירותים, מזווה או כל חדר אחר.

bottom of page